Sprookjesfilm van de Duitse regisseur Schreiber, waarin het achtjarige meisje Myrte als de personificatie van het goede zegeviert over de machten der duisternis, in casu een aantal lugubere bosgeesten, die gedurende de nachten menselijke gedaante aannemen. Muziek: Marinus Adam, uitgevoerd door het London Symphonic Orchestra, Helene Ludolph en The Wardour Singers. Het is vooral de muziek die deze film draagt; er zijn
weinig dialogen. Bevat sequenties met handpoppen en marionetten. Aan deze film werd door Bert Haanstra als cameraman meegewerkt. De hele film is buiten opgenomen, voornamelijk in het bos.

Opnamen gemaakt op het buitengoed ‘Het Manpad’ te Heemstede. Nederlands nagesynchroniseerd in Groot Britannië, oorspronkelijk Engels gesproken.

MYRTE EN DE DEMONEN is gemaakt onder auspiciën van de Europese Kunstunie (European Art Union). De film heeft één week in Amsterdam
gedraaid en is daarna nergens meer in Nederland, maar wel in Engeland, vertoond.

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...